تبلیغات
چله - مطالبات مردمی و مدیریت شهری
 
یکشنبه 1 آبان 1390 :: نویسنده : سید قاسم ناظمی


یکم: گسترش شهرها و پیچیدگی روابط انسانی از موضوعاتی است که در سده اخیر ذهن بسیاری از سیاستگذاران و  برنامه ریزان شهری را به خود درگیر کرده است. توسعه تکنولوژیهای ارتباطی، گسترش مهاجرت، جا به جایی طبقات اجتماعی و همزمانی آن با فروپاشی نظامهای مستقر اخلاق و رفتار سنتی، جوامع انسانی را با چالشهای جدی فرهنگی و اجتماعی مواجه کرده است و از همین رهگذر شیوه های زندگی متحول و دیگرگون گردیده اند. امروز دیگر نمی توان در جوامع انسانی از یکدستی فرهنگی و اجتماعی سراغی گرفت و یا کنش و واکنش های یکسان و تعریف شده ای را در قبال اتفاقات مشخص شاهد بود.

  در روزگاران نه چندان دور جوامع انسانی را با شاخص های رفتاری متفاوت و با آداب و رسوم ویژه ای که داشتند- و دارند- می شد از هم باز شناخت. استمرار و نهادینه شدن این باورها و آداب در میان مردم، آنها را به قوانین و ارزشهای استوار و متقنی تبدیل کرده بود که شهرها و اقوام مختلف به وسیله آنها از درون مدیریت می شدند و خروج از این ارزشها و سرپیچی از این آداب و رسوم گناهی نابخشودنی به حساب می آمد و انزوای عمومی فرد خاطی را در پی می آورد. بی شک این نظارت عمومی و کنترل اجتماعی کار مدیران سیاسی و اجتماعی را سهل و آسان می نمود و  می شد با تکیه بر این ارزشها، جامعه را به آسانی مدیریت و کنترل کرد اما امروز با تداخل و تزاحم فرهنگها و خرده فرهنگهای مختلف، این ارزشها تاثیرگذاری خود را از دست داده اند و گاه بستر برخی نافرمانی ها و زمینه بعضی آسیب های اجتماعی را فراهم کرده اند. چرا که این ارزشها و باورهای مقبول و مورد تایید در جوامع کوچک، وقتی در بازار مکاره فرهنگهای مختلف- که کلانشهرها و شهرهای بزرگ مظهر آنند- عرضه می گردند، گاه خود به معضلی اجتماعی و فرهنگی مبدل می شوند. امروز نمونه ای از این آشفتگی ها را در جوامع مهاجرپذیر می توان رصد کرد.

  اکنون سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی با موضوعات، چالشها و بحرانهای متفاوت و متنوعی روبرویند که مدیریت بر آنها به لوازم و ابزارهای جدیدی نیازمند است. دیگر نمی توان با شیوه های سنتی، چنین جوامع پیچیده ای را مدیریت و برای آینده آن برنامه ریزی کرد. اگر روزگاری برقراری امنیت، تامین معشیت، رفاه اجتماعی و اقتصاد پایدار از الزمات یک جامعه توانمند به شمار می رفت و عمده مطالبات مردم از حاکمیت در این چهارچوب دسته بندی می گردید، امروز توقعات و انتظارات عمومی از نهادهای حاکمیتی و واحدهای سیاسی، حوزه های دیگری را نشانه رفته است. امروز با قطعیت می توان نیازهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را مطالبات غالب عمومی در شهرهای بزرگ به شمار آورد.

  بخش قابل توجهی از هزینه های سبد خانوار شهروندان در کلانشهرها به همین نیازها اختصاص می یابد و شهروندان توقع دارند که نهادهای حاکمیتی و سازمانهای شهری به این نیازهای عمومی بپردازند و در تامین آن ایفای نقش نمایند.

دوم: ایران، از نظر سیاسی و اجتماعی کشوری موزائیکی است که در آن اقوام، زبانها و حتی ادیان مختلف در کنار هم زندگی می کنند، دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی شان را در یک واحد سیاسی به نام ایران عرضه می نمایند و فرزندان آنها با آداب و رسوم مرتبط با آن قوم و زبان تربیت می شوند. بخشی از این ارزشها و آداب و رسوم اگر چه در مواجهه با فرهنگهای دیگر با تغییر و تبدیل همراهند اما همچنان نفوذ و سیطره خود را دارند و در صورت تلاش غیر معمول از سوی فرهنگهای دیگر برای محدود کردن یا تغییر آن، از خود مقاومت نشان می دهند. این جوامع کوچک حتی قابلیت آن را دارند که به بازتولید برخی ارزشها دست زنند و یا با تلفیق ارزشها و آداب و رسوم فرهنگهای دیگر به آفرینش ارزشها، باورها و آداب و رسوم جدیدی دست پیدا کنند. بر همه اینها باید تاثیر فرهنگی کشورهای همجوار، رسانه ها و فرهنگهای مهاجم خارجی را هم اضافه کرد؛ فرهنگهایی که بر اساس برنامه مدون و حمایت شده، حذف و هدم فرهنگ و شیوه زندگی بومی ملت های مختلف را پیگیری می کنند.

  در این میان بی برنامگی و نداشتن استراتژی و راهبرد متکی بر توانمندیها و قابلیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، گرانیگاهی است که دامنه تهدیدها را توسعه می دهد و بر توفیق و بومی شدن فرهنگ و آداب و رسوم بیگانه کمک می رساند. امروز به گمان بسیاری از محققان، وضعیت فرهنگ و نگاه فرهنگی به اتفاقات و معضلات و داشتن پیوست فرهنگی برای مدیریت اقتصادی، صنعتی و اجتماعی جامعه، بشدت رو به نزول نهاده است. نبود نظام نظریه پردازی و عدم پاسخگویی مراجع و سازمانهای نظری به سوالات نو، جامعه را مستعد پذیرش بسته های فکری و اجرایی رنگین و آماده فرهنگهای دیگر کرده و حتی مدیران اجتماعی و فرهنگی نیز تحت ثاثیر شیوه ها و سلیقه های رایج جهانی قرار گرفته اند. حاصل این همه، وضعیتی است که جامعه امروز ایرانی با آن دست به گریبان است؛از سویی بخش قابل توجهی از فرهنگهای بومی و منطقه ای تضعیف شده اند و از سوی دیگر سیاستگذاران از ارایه مدلی ملی ناتوان بوده اند، پس آنچه مجال سیطره پیدا کرده است فرهنگ غالب جهانی است!

  در چنین روزگاری بی توجهی به عنصر فرهنگ هویت ساز و مدیریت اجتماع محور، می تواند بنیان جامعه ایرانی را مورد تهدید قرار داده و جامعه را به سوی بلبشو و هرج و مرج فرهنگی سوق دهد. نگاه سنتی به اتفاقات جاری در  لایه های زیرین جامعه و احاله دادن رفع و حل آن به امر قضا و قدر و یا لاپوشانی آن،از جمله مواردی است که می تواند رسیدن به چنین وضعیتی را تسریع نماید؛ کاری که در دهه های اخیر به فور آن را شاهد بوده ایم.

تجربه کشورهای دیگر در استفاده از مزیت های فرهنگی و اجتماعی برای مدیریت نظامند جامعه و قوام بخشیدن بر هویت و اقتدار ملی، در کنار توجه عمیق و کاربردی به معارف و ارزشهای بومی می تواند در گذر از این دوره گذار به یاری جامعه ما بیاید. بی گمان در جهان کنونی جوامع همسانی هستند که دغدغه و مشکلات شبیه ما را تجربه کرده اند و یا در حال تجربه اند،بهره گیری از این تجارب ارزشمند می تواند ما را از آزمون و خطاهای بیهوده بی نیاز سازد.

سوم: یکی از این تجارب ارزشمند دخالت دادن مردم، نخبگان و گروه های فرهنگی و اجتماعی در مدیریت تولید و عرضه فرهنگی است. مشارکت عمومی در حوزه فرهنگ علاوه بر کاستن از هزینه های ملی و تصدی گری دولتی، تاثیر روشنی هم در کارآمدی برنامه ها دارد چرا که ورود دولت و نهادهای حاکمیتی در کارهایی از این دست علاوه بر تحمیل هزینه های کلان، تجربه موفقی هم از خود بر جا نگذاشته است، در حالی که حضور مردم و حرکتهای مردمی در این حوزه در اکثر مواقع با توفیقات قابل توجهی همراه بوده است.

تجربه واگذاری محدود مدیریت شهری به مردم و به تبع آن افزایش نقش شهرداریها در پاسخگویی به نیاز ها و مطالبات مردمی یکی از این تجارب ارزشمند است. نمی توان انکار کرد که در دهه اخیر شهرداریها با به دوش کشیدن بخش عظیمی از وظایف که پیش از این دولت متصدی آن بود، در افزایش رضایت مندی عمومی و ارایه مدلی از کارآمدی خوب ظاهر شده اند. این ادعا با نگاهی گذرا بر عملکرد مدیریت شهری کاملاً ملموس و قابل ارزیابی است، حضور با واسطه مردم در روند مدیریت شهری و توجه به مطالبات حقیقی و نیازهای روزمره از سوی شهرداریها،اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش داده و بستر مشارکت حقیقی را فراهم نموده است.

یکی از این نیازها،مطالبه حضور شهرداری در فضای فرهنگی شهرهاست. امروز توجه جدی نهاد مدیریت شهری به موضوع فرهنگ، هنر و فرهنگ عمومی از سویی و پرداختن به وظایف اجتماعی و رفاهی از سوی دیگر بخش عمده ای از نیازهای شهری و شهروندی را پاسخ داده و قصور نهادهای دولتی را جبران کرده است به نحوی که امروز تصور حذف یا کمرنگ شدن حضور شهرداریها در هر یک از این حوزه ها امری غیر ممکن و دشوار به نظر می رسد.امروز با قاطعیت می توان گفت که بخش عمده ای از حیات فرهنگی و هنری در شهرهای بزرگ مرهون حضور شهرداریهاست.

چهارم:آیا سیاستگذاران و مدیران جامعه ما هنر استفاده از این ظرفیت و فرصت را دارند؟آیا نگاه دولت محور و حاکمیتی مجال نقش آفرینی به تجربه نوپای مدیریت شهری را - که بر اساس مدل مشارکتی نظام اسلامی فراهم آمده است - خواهد داد؟

منتشر شده:روزنامه همشهری سه شنبه 26/7/90

نوع مطلب : فرهنگی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 شهریور 1396 01:28 ب.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard in support
of his web page, as here every material is quality based data.
شنبه 14 مرداد 1396 08:26 ق.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's new to
me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
سه شنبه 1 آذر 1390 11:45 ب.ظ
باسلام.خواستم بگم بعداز وقفه ای شش ساله بازهم وبلاگ نوشتن رو روشروع کردم.خواستین سربزنین.ممنونم.موفق باشید ان شاءالله.
سید قاسم ناظمیخیرمقدم.
دوشنبه 30 آبان 1390 12:09 ق.ظ
سلام و ادب
ما نیز یکی از مهاجرانی هستیم که فرمودید.
چند ماهی است که در دانشگاه شهید بهشتی به تحصیل مشغولم. چند باری خواسته ایم برای عرض ادب برسیم ولی توفیق نیافته ایم.
خواستیم ارداتی بنماییم و سلامی عرض کنیم.
یا حق
زین العابدین
سید قاسم ناظمیمهاجر به غریبها سر بزن.
از بزرگواری تان ممنونم.
یکشنبه 29 آبان 1390 11:57 ب.ظ
سید قاسم ناظمیممنونم.
یکشنبه 29 آبان 1390 11:42 ب.ظ
یا صاحب الزمان! تو شاهد باش

در جمهوری‌آذربایجان، دومین کشور شیعه‌نشین دنیا چه می‌گذرد؟

bakericlip.ir
پنجشنبه 26 آبان 1390 02:54 ب.ظ
کیف پول لعنتی !

هربار

خالی کردم

ته دل ات را

آه ات مرا گرفت

تمام خوراکی های جهان

توی یخچال

دهن کجی کردند

گاز باز بسته

از موهای شعله ور م

سماور سرما خورد

از بینی اش آب چکید
کفش ها که

به هوا خوری ام بردند ،

پیاده رو

سنگ جلوی پای ام گذاشت ،

خیابان

ماشین های هی بوق بوق !

طعم توت فرنگی ِ این رژ

قند خون که بالا نمی کشد

تکانی به خودت بده این بار وُ

قدر چند کلوچه

پولِ خورد رو کن+ تاریخ جمعه دوم بهمن 1388ساعت 1:27 نویسنده لیلا رضایی (لی لی) | 181 نظر

--------------------------------------------------------------------------------آنقدر

تار زدن های عنکبوت را

توی مغزت انکار کرده ای

که دیگر هیچ سینوهه ای

نمی تواند این تومور را

از راه فرمول های طوماری ، حتی !

حل کند

بترس

از استخوان هایی که خاک بالا می آورد

تا در روزی که خیلی روشن است

محشر برقصند

قول می دهم نه زمین تکان بخورد نه ستاره

نه خورشید چکه کند

نه کوه

همه چیز مثل امروز باشد

مثل کفر در آمده ی پیرمردی در تاکسی

یا پیرزنی که در ایستگاه ِجمعه

منتظر هیچ خون آشامی نیست

تا باقی زندگی را

از خلال گردن بمکد

پسری که توپ جمع می کند

می تواند

در دروازه ها را گِل بگیرد

و دختری که در آینه یک عمر ! تعطیل شده

می داند

برای گذشتن از شیشه

باید به جیوه ناخن کشیدو من که از گلوی تاریخ حرف می زنم

می دانم

این جماعتی که می بینی

آمون که هیچ

از آتون هم خسته اندچهارشنبه 25 آبان 1390 03:01 ب.ظ
خسته نباشید رئیس
نمی دونم راحت جان است!!!!؟؟؟؟
می دونم که می دونین آما !!! نگفتین که .....
کاش می شد فهمید
ولی فهمیدن" د ر د " داره
آقا سید بعضی سوره ها رو دیدی که حروف مقطعه دارن؟
م ق ط ع ه
کلی راز و رمز توشه
می دونین
" د ر د "
از همونه از همون صیغه ها و ریشه هاس
د ل ت ن گ ی
هم ...........
ای کاش .....................
"مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش آتش است"
10 روز مونده تا علاج........
چهارشنبه 25 آبان 1390 02:30 ب.ظ
وقتی که برگردی ز دور، ای تکسوار ، ای مرد
آرام می گیرد زمین بی قرار ای مرد
وقتی که برگردی........
چهارشنبه 25 آبان 1390 12:33 ب.ظ
راستی
عیدتون مبارک آقا سید
- ببخشید من دیر تبریک گفتم- عادت کردم به این دیرکردنها - درد دیر کردن و نرسیدن - درد نرسیدنها -

روزی باید خودمو بشکنم
سید قاسم ناظمیاز لطف تان ممنونم.
چهارشنبه 25 آبان 1390 12:02 ب.ظ
سلام مرد نیک روزگار
بله حاضرم
ولی قبلش می خوام یه چیزی بپرسم...
می خوام نظرتون رو راجع به "م رد "و مردانگی بدونم.چطور می شه مردانه زیست؟ مردانه مرد؟ و مردانه آن مرد را یاری کرد؟
"مرد" کیه؟
- من هر روز ساعت 4-9 آن لاینم....-
سید قاسم ناظمیپاسخ سوالات سخت را نمی دانم.
شنبه 21 آبان 1390 03:49 ب.ظ
http://shohodi.blogfa.com/
با دو شعر بروزم
دوشنبه 16 آبان 1390 07:54 ب.ظ
سلام
خیلی قابل استفاده بود .بهره و لذت بردیم. عیدتان نیز مبارك.
سید قاسم ناظمیخیلی بزرگوارید و ممنون.
پنجشنبه 12 آبان 1390 04:12 ب.ظ
بسم ا... .
سلام.
بررسی "سبک زندگی" با حضور رضا امیرخانی
شنبه 14 آبان ماه - ساعت 15:30
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان - تالار شهریار دانشکده ادبیات
www.tmabasij.blogfa.com
رسانه باشید.
پنجشنبه 12 آبان 1390 11:02 ق.ظ
وقتی که برگردی زدور ای تکسوار ای مرد
آرام می گیرد زمین بی قرار ای مرد....

آقا سید رئیس.... ادامه می دین این شعرو؟
سید قاسم ناظمیكار سختی ست اما تلاش می كنم...حاضرید یه بیت یه بیت بریم جلو شاید بقیه هم مشاركت كردند؟
پنجشنبه 12 آبان 1390 10:54 ق.ظ
سلام رئیس
شناخت من از شما بر میگرده به سالهای 80-82
اون موقع هایی که طوبایی بودین
شما از معدود مردهای نیک روزگار هستین. که خوبان هنوز اسم شما رو از یاد نبردن
خدا رو شکر که هنوز به رسم خوبی ماندگارین
الاه یورماسین
سید قاسم ناظمیسپاسگزار لطف تان هستم. حسن ظن دوستان قطعا سرمایه عظیمی برای بنده است.شما هم هر جا هستید موفق باشید.
یکشنبه 8 آبان 1390 12:41 ب.ظ
یورولما رئیس
سید قاسم ناظمیكیمینن سیز؟!
یکشنبه 8 آبان 1390 09:36 ق.ظ
سلام و درود
استفاده كردیم و خواهیم كرد.
به امید دیدار
سید قاسم ناظمیچوبكاری می كنید.
ممنون از لطف حضرتعالی.
دوشنبه 2 آبان 1390 08:43 ق.ظ
شماره 355 هفته‌نامه «میثاق» منتشر شد.
در این شماره می‌خوانید:
مطبوعاتِ نحیف و مدیرانِ نازک نارنجی /روح‌الله رشیدی
منطقه آزاد ارس نه «مدیرعامل» دارد و نه «مشکل»!‌
آمریکا در جنگ با خدا شکست خورده است/احمدرضا بیضایی
آی آراز بیردالغاوور،‌دریا کیمی توفان ائله/استاد یحی شیدا
مسجد رسانه فراموش شده/جبرئیل نجفی
مساجد تبریز و نشست‌های آشنایی با جریان اسلام‌گرایی در جمهوری آذربایجان
بیداری مستضعفین و فروپاشی امریکا/بهزاد پروین قدس
دیکتاتوری خطری که در کمین حاکمان است/جعفر محمدی
استخدام شوید آن هم با قرعه‌کشی!
یک نفر به جای سه نفر و وعده‌های بزرگ!‌
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


چله
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سید قاسم ناظمی
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :